Συνεδριάζει σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου

Date:

Share:

Mykonos City Council Meeting / Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, που θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή  8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00΄, το σώμα θα συνέλθει με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ο πρόεδρος Γιώργος Ρουσουνέλος και οι Σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στη, τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα διεξαχθεί,την Παρασκευή  8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00΄, μέσω τηλεδιάσκεψης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/202018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91Α΄), καθώς και την υπ΄αριθμ. 488/αρ. πρωτ. 35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

1.    Περί διαγραφής βεβαιωμένων ποσών οφειλής μετά από εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.

2.    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και διαγραφή οφειλής.

3.    Περί απαλλαγής- διαγραφής τελών κοιμητηρίου.

4.    Εξέταση αιτήσεων περί μετατροπής απλών τάφων σε οικογενειακούς στο κοιμητήριο της Χώρας Μυκόνου.

5.    Περί έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.

6.    Περί έγκρισης αναγκαιότητας χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος κατ΄ άρθρο 32 του Ν. 4483/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και καθορισμός εισοδηματικών κριτηρίων.

7.    Περί αποδοχής χρηματοδότησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που αφορά στην κάλυψη δαπανών  του 2ου Mykonos Running Festival.

8.    Περί έγκρισης μεταφοράς χρηματικού ποσού από το λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος του Δήμου Μυκόνου σε λογαριασμό στην Τράπεζα  EUROBANK του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Port Security Emergency Coordination» με ακρωνύμιο ‘PoSec” 

9.    Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 58/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις έτους 2022 του ΝΠΙΔ.

10.    Περί έγκρισης έκθεσης παροχής γνώμης της Επιτροπής της παρ.6 του άρθρου 199 του ν. 3463/2006 σχετικά με την καταστροφή αντικειμένων μηδενικής αξίας.

11.    Περί έγκρισης χορήγησης ή μη βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στη θέση Σκυλάμπελα Μυκόνου.

12.    Περί έγκρισης χορήγησης ή μη βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στη θέση Ορνός  Μυκόνου.

13.    Περί έγκρισης χορήγησης ή μη βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στη θέση Δραφάκι  Μυκόνου.

14.    Περί έγκρισης χορήγησης ή μη βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος «συνεργάτης οδικής βοήθειας (αίθουσα παραμονής πελατών)» στη θέση Σκυλάμπελα Μυκόνου.

15.    Περί έγκρισης χορήγησης ή μη βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος «Συνεργείο και πλυντήριο αυτοκινήτων (βιολογικός καθαρισμός) στη θέση Σκυλάμπελα Μυκόνου.

16.    Περί εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων σε δημοτικό δρόμο στη θέση Κουκουλού Άνω Μεράς Μυκόνου.

17.    Περί γνωμοδότησης για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά «Εκμετάλλευση λατομείου φυσικών λίθων στη θέση Αη Λια – Χορτου Δήμου Μυκόνου από την ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.

18.    Περί γνωμοδότησης για την μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Τροποποίηση της με αριθ. 90680/93/02-11-1995 ΚΥΑ «Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού νήσου Μυκόνου του Ν. Κυκλάδων που βρίσκεται στη θέση Αλογομάντρι νοτίως της πόλεως της Μυκόνου»

19.    Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου Ανεμόμυλων»

20.    Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Άμεσες παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (22 έως 24) Ιανουαρίου 2022 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυκόνου.

21.    Εξέταση αιτήσεως περί παροχής μη εξαρτημένης/εθελοντικής εργασίας στο Δήμο Μυκόνου.

22.    Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

NewsRoom Mykonosticker.com

━ more like this

Κώστα Σαχάς: Συνεχίζεται ο καθαρισμός και το πλύσιμο των κοινόχρηστων χώρων στον Παραδοσιακό Οικισμό Μυκόνου

Συνεχής η προσπάθεια από το αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Κώστα Σαχά και τους εργαζομένους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου το νησί να διατηρείται καθαρό. Επισημαίνεται...

Συνεδριάζει δια ζώσης, σήμερα, Τρίτη η Δημοτική Κοινότητα Μυκόνου

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης, διά ζώσης, της Δημοτικής Κοινότητας Μυκόνου. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Ξενάριος και οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων, σας προσκαλούν την Τρίτη, 11...

Συνεδριάζει δια ζώσης, σήμερα, Τρίτη το Κοινοτικό Συμβούλιο Μυκονίων

Mykonos Town Council meeting / Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης, διά ζώσης, του Κοινοτικού Συμβουλίου Μυκονίων. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Ξενάριος και οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων,...

Mykonos Town Council meeting: Συνεδριάζει δια ζώσης, σήμερα, Τρίτη το Κοινοτικό Συμβούλιο Μυκονίων

Mykonos Town Council meeting / Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης, διά ζώσης, του Κοινοτικού Συμβουλίου Μυκονίων. Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Ξενάριος και οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων,...

Mykonos Council Meeting: Συνεδριάζει την Παρασκευή, δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου – Τα 7 Θέματα που θα συζητηθούν

Mykonos City Council Meeting / Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, που θα πραγματοποιηθεί, δια ζώσης, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα...