Συνεδριάζει την Δευτέρα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Date:

Share:

Mykonos Finance Committee / Την σύγκληση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2023, στις 16:00΄, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν. 3852 / 2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄/09-07-2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Μυκόνου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023».
2. Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Μυκόνου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού».
3. Περί έγκρισης Πρακτικού 7 της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Μυκόνου σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΛ Δ. ΜΥΚΟΝΟΥ»
4. Περί ανάθεσης σε δικηγόρο την άσκηση ενδίκων μέσων /βοηθημάτων κατά της με αρ.9429/Β4-2116/2022 (ΦΕΚ Β΄ 6951/30.12.2022) απόφασης της Ε.Λ.Σ.Τ.Α.Τ.
5. Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού έτους 2022- Δ΄ Τρίμηνο 2022.
6. Περί αποδοχής ή μη δωρεάς μετά την υπ’ αρ. 1191/27-01-2023 αίτηση.
7. Περί αποδοχής ή μη δωρεάς μετά την υπ’ αρ. 1281/30-01-2023 αίτηση.
8. Περί ορισμού ανώτατου ορίου μετακίνησης αιρετών του Δήμου Μυκόνου.
9. Περί έγκρισης εξόδων μετακίνησης αιρετών.
10. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, δικογράφων, εγγράφων, αιτήσεων κλπ.

━ more like this

Healthcare in Santorini: Ο Όμιλος Mediterraneo δίπλα σας και στις Κυκλάδες!

H νέα πρότυπη ολοκληρωμένη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας του Ομίλου Mediterraneo, το Πολυϊατρείο Mediterraneo First Care – Santorini, ανοίγει για όλους τους κατοίκους του...

Απάντηση στα Αήθη Ψεύδη για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου

Η προσπάθεια συγκεκριμένων κύκλων και μηχανισμών -μέσω κατασκευασμένων και ψευδών συμβάντων- να πλήξουν το κύρος, την αξιοπιστία των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας...

Ισχυρό Μήνυμα Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης από τον Δήμο Μυκόνου, τους Φορείς και τους Κατοίκους του Νησιού

Στο πλαίσιο της στήριξης των συνανθρώπων μας που επλήγησαν από τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία, πραγματοποιήθηκε η αποστολή ανθρωπιστικού υλικού προς την...

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Αδελφότητος Ανωμεριτών Μυκόνου

Στις 15 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της Αδελφότητός μας, στην Αθήνα (Σεπολίων 61, 2ο όροφο), σε θερμό πατριωτικό κλίμα...

Mykonos: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Αδελφότητας Ανωμεριτών Μυκόνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Ανωμεριτών Μυκόνου «Παναγία Τουρλιανή» σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 26 του ισχύοντος Καταστατικού, καλεί τα μέλη της στην...